Ywca-scv – Play Free Vegas Slot Machines – Mobile / Desktop

Play Free Vegas Slot Machines – Mobile / Desktop

Baccarat Online

Hur man spelar Texas Hold’em

Texas Hold dem är den populäraste gemenskappokerleken och är antagligen det populäraste kortspelet i världen. Trots faktumet, att Texas Hold som de är leken spelade vanligast vid professionell, är dess regler mycket enkla, och, om du vet pokerhänder som rangordnar, och den standarda poker som slå vad intrig, kan du lära leken i 10 minuter eller så.

Ett specialt ting om Texas Hold dem är de blinda vad som används vanligt i mest lekar. Rullgardinvad är tvingade vad som spelare måste förlägga, utan även att se deras kort. I motsats till antes förläggas rullgardinvad inte av alla spelare, men, i fallet av Texas Hold dem av två första spelare till det vänstert av återförsäljaren. Den första spelaren förlägger den lilla rullgardinen (normalt om halva den minimum tabellgränsen), och den andra spelaren förlägger den stora rullgardinen (två gånger större solbränna den lilla). Dessa två rullgardiner behandlas som, om de var en vad och en lönelyft i en standard slå vad runda. Spelaren, som förlägger den stora rullgardinen, emellertid, ges en behörighet: han kan beträffande-lönelyften hans egen vad (rullgardinen) om även inget på tabellen har lyftt den i den första rundan.

Emellertid kan Texas Holdem också spelas med antes som standarda pokerlekar. Detta är bestämt gemensamt för turneringlekar.

När rullgardinerna (eller antesna) förläggas den modiga intäkter enligt följande: Spelare handlas två med textsidan ned kort (aka hål- eller fackkort). Den tredje spelaren till det vänstert av återförsäljaren startar den första slå vad rundan (två första spelare har förlagt redan okontrollerat vad). Den slå vad runda intäkter som vanlig i den medurs riktningen. Tre kort är handlat med textsidan upp i mitten av tabellen (dessa och korten som vidare handlas i leken, kallas gemenskapkort). Denna etapp kallas misslyckandet på Texas Holdem jargong. Den andra slå vad rundan äger rum (denna och ytterligare slå vad rundor startar med spelaren till det vänstert av återförsäljaren). Ett annat gemenskapkort är handlat med textsidan upp (denna etapp kallas floden). Tredjedelen som slå vad rundan, uppstår. Det femte gemenskapkortet är handlat med textsidan upp (vänden) den sista slå vad rundan. Kraftmätningen.

Målet av leken är att kombinera den bästa fem-kortet handen ut ur fem gemenskapkort och två hålkort som handlas till varje spelare.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *